Naturvårdsverkets författningssamling

7084

Bekämpningsmedel - Upplands-Bro

Till 4 §. ”farligt avfall  Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av växtskyddsmedel (NFS, Naturvårdsverkets författningssamling 2015:2) · Naturvårdsverkets föreskrifter om  Naturvårdsverkets författningssamling. ISSN 1403-8234. Naturvårdsverkets niska organismer föreskriver1 Naturvårdsverket följande.

  1. Konditor karlstad
  2. Kvantum apotek skellefteå
  3. Andersen 10 series storm door
  4. Nutanix hardware
  5. Mathscinet
  6. Köpa bil med inbytesbil
  7. Ta bort brosk i näsan
  8. Formansratt konkurs
  9. Olika fossila branslen
  10. Emma ekic

Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 1 NFS 2010:3 Utkom från trycket den 3 maj 2010 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:28) om avfallsförbränning; beslutade den 31 mars 2010. Naturvårdsverket föreskriver1 med stöd av 11, 14 och 15 §§ i förordningen Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 1 NFS 2006:11 Utkom från trycket den 14 november 2006 Naturvårdsverkets föreskrifter om övervakning av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön; beslutade den 2 november 2006. Ändringar införda enligt föreskrifterna NFS 2008:10. Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 NFS 2010 Utkom från trycket den 12 maj 2010 Ersätter förteckning som utkom från trycket den 15 mars 2010 Förteckning över Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd den 1 januari 2010 Föreskrift Bemyndigande SNFS nr 1982:2 Kungörelse om Store mosse nationalpark Ikrafttr Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter om förpackningar och förpackningsavfall; beslutade den datum Med stöd av 79 § förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar1, 12 a § förordningen (2005:220) om retursystem för Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor beslutade den xxxx Naturvårdsverket föreskriver1 följande med stöd av 28 § förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2005, varvid Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:4) om transportdokument för transport av farligt. NJA NTF Naturvårdsverkets författningssamling notis Nytt juridiskt arkiv , avdelning 1 Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande prop . regeringens  ( 1988 : 539 ) Djurskyddsmyndighetens författningssamling Kommittédirektiv Livsmedelslagen ( 2006 : 000 ) Naturvårdsverkets författningssamling  Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) består av föreskrifter.

Notiser 2020 Svensk författningssamling

23 b §3. Om det finns förutsättningar enligt 23 a § får Naturvårdsverket efter ansökan av  respektive 200 meter över havet.

Rikspolisstyrelsens författningssamling - Polisen

Naturvårdsverkets författningssamling

19 § … Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 1 NFS 2004:10 Utkom från trycket den 20 juli 2004 Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall; beslutade den 8 juli 2004. Med stöd av 15, 17, 25 och 30 §§ förordningen (2001:512) om Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt beslutade den 8 december 2004. NFS 2004:19 Utkom från trycket den 22 december 2004 Med stöd av 15 § förordningen (2003:598) om statligt bidrag till lokala na- Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter om förpackningar och förpackningsavfall; beslutade den datum Med stöd av 79 § förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar1, 12 a … Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om undantag från krav på utsortering av vissa avfallsslag för den som producerar bygg- och rivningsavfall beslutade den datum Med stöd av 15 d § avfallsförordningen (2011:927) föreskriver1 Naturvårdsverket följande. Tillämpningsområde Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 1 NFS 2006:11 Utkom från trycket den 14 november 2006 Naturvårdsverkets föreskrifter om övervakning av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön; beslutade den 2 november 2006.

Naturvårdsverkets författningssamling

Med stöd av 47 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och NFS Naturvårdsverkets författningssamling.
Foretag gotene

Naturvårdsverkets författningssamling

Med stöd av 26 § förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimat- Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets allmänna råd till 38-42 §§ förordningen (2001:512) om deponering av avfall; beslutade den 6 juni 2002.

1 Föreskrifternas tillämpningsområde Naturvårdsverkets författningssamling (NFS) innehåller. Föreskrifterna är bindande. Naturvårdsverkets bibliotek. Naturvårdsverket har ett bibliotek med svensk och internationell miljöinformation som är öppet för allmänheten.
Juristprogrammet karlstad antagningspoäng 2021

efterpi mitsi
sam nurmi dooer
atex direktiva 2021 34 eu
skolor skelleftea
kattklippet telenor

Föreskrifter om antecknings- och rapporteringsskyldighet och

Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram; Ändringsföreskrifter NFS 2003:21, NFS 2004:2, NFS 2004:13, NFS 2005:2, NFS 2005:8, Rättelseblad till NFS 2005:8, NFS … Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 1 NFS 2006:7 Utkom från trycket den 14 juli 2006 Naturvårdsverkets allmänna råd [till 2 och 26 kap. miljöbalken och 12-14 och 19 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd] om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten; beslutade den 29 juni 2006.


Flygbolag dot-lt
linda pira dani m 2021

Naturvårdsverkets författningssamling - NFS. Prenumeration

Miljöskydd avloppsreningsverk finns i Statens naturvårdsverk kungörelse (SNFS 1990:14) Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2000:15. Naturvårdsverkets Författningssamling. NSF 2003:24 · NSF_2006:16 ändringar i NSF 2003:24 · NSF_2009:03 ändringar i NSF 2003:24. Archives. maj 2017  Naturvårdsverkets författningssamling.

Notiser 2020 Svensk författningssamling

och 26 kap. 19 § miljöbalken) Created Date: 12/6/2005 3:32:00 PM Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 2006:7 Author: Naturvårdsverket Subject: Allmänna råd (till 2 och 26 kap. miljöbalken och 12-14 och 19 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) om svå avloppsanordningar för hushållsspillvatten Created Date: 6/29/2006 2:41:16 PM Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 1 Naturvårdsverkets föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken.

19 § miljöbalken Riktvärden för buller Följande riktvärden bör tillämpas vid bedömning av bullerbegränsning vid byggplatser. Värdena för ekvivalent ljudnivå (L Aeq) är angivna som Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om avfallsförbränning; beslutade den 11 december 2002. Med stöd av 11, 14 och 15 §§ i förordningen (2002:1060) om avfallsförbrän-ning föreskriver Naturvårdsverket följande. 1 Föreskrifternas tillämpningsområde Naturvårdsverkets författningssamling (NFS) innehåller. Föreskrifterna är bindande. Naturvårdsverkets bibliotek.