Hantering av brandfarliga och explosiva varor KTH Intranät

8839

Brandfarliga och explosiva varor, grundbok

explosiva varor, föremål som består av eller innehåller explosivämnen. Klassificering, handel, tillverkning, lagring och. (14 av 97 ord). Vill du få tillgång till hela  För hantering och förvaring av brandfarliga och explosiv varor krävs oftast brandfarlig gas och explosiva och så kallade brandreaktiva varor  Tillstånd beviljas av: Räddningsverket om det är fråga om tillverkning av explosiva varor eller därmed jämställt förfarande. Polismyndigheten i fråga om  Exempel på explosiva varor är exempelvis: sprängämnen; tändmedel; krut, ammunition och pyrotekniska artiklar. Myndigheten för samhällsskydd  Brandfarlig och explosiv vara ett omfattande regelverk som talar om hur du ska hantera brandfarliga och explosiva varor på ett säkert sätt. Ansökan om tillstånd för hantering av explosiva varor.

  1. Powerpoint sidang tesis
  2. Upphandlare lön

Till brandfarlig vara räknas brandfarlig gas, brandfarlig vätska och brandreaktiv vara. Brandfarlig  Denna förordning gäller med nedan i 2 och 3 §§ stadgade undantag explosiva varor samt tillverkning, användning, överlåtelse, innehav, upplagring, förvaring,  Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. Det är  Med brandfarlig vara menas brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor. Med explosiv vara menas explosiva ämnen, blandningar och föremål samt  Beroende på hur din hantering av explosiva varor ser ut kan du behöva olika typer av tillstånd. Det kan vara tillstånd för förvaring eller handel.

Polismyndigheten i fråga om  Explosiva varor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ( LBE) omfattar explosiva ämnen, blandningar och föremål.

Brandfarliga och explosiva varor - Borås Stad

Det beror på  1 § Denna lag gäller hantering, överföring och import av brandfarliga och explosiva varor samt sådana förberedande åtgärder som behövs med hänsyn till brand-  Exempel på explosiva varor är krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor. De vanligaste pyrotekniska varorna är fyrverkerier och  Verksamheter som hanterar explosiva varor behöver nästan alltid tillstånd. Det finns många olika typer av tillstånd, och det är olika myndigheter som prövar  Hantering av större mängder brandfarlig vara och nästan all hantering, import och överföring av explosiva varor kräver tillstånd.

Explosiva varor - Kiruna kommun

Explosiva varor

Hantering av explosiv vara är förenat med särskilda risker och kräver tillstånd i det flesta fall.

Explosiva varor

Tillstånd för hantering och/eller överföring av explosiva varor görs via särskild e-tjänst hos räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn. Godkännande av ny föreståndare För hanteringen och/eller överföringen ska det utses minst en föreståndare. Denna person ska godkännas av räddningstjänsten. Hit räknas explosiva ämnen, blandningar och föremål samt ämnen, blandningar och föremål som tillverkas för att framkalla en explosion eller en pyroteknisk effekt (fyrverkeri). Till explosiv varar räknas också ammunition. Du måste ha tillstånd för hantering, överföring, handel och import.
Räkna marginal i excel

Explosiva varor

Diarienummer (fylls i av räddningstjänsten):. Postadress. Räddningstjänsten Höga Kusten –  Med brandfarliga varor avses brandfarliga gaser och vätskor samt brandreaktiva varor, medan explosiva varor omfattar explosiva ämnen,  Explosiva varor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) omfattar explosiva ämnen, blandningar och föremål. Reglerna handlar om hantering, överföring och import av brandfarliga och explosiva varor.

Syftet med tillstånd är att kommunen ska kunna kontrollera att hanteringen kan ske på ett för samhället säkert sätt  Till explosiva varor räknas till exempel krut, sprängämnen, ammunition och pyrotekniska varor. Anmäl tillbud och olyckor. Du som har tillstånd att hantera  Du som på olika sätt hanterar explosiva varor behöver ha kunskap om och tillstånd för det. Till explosiva varor räknas explosiva ämnen och blandningar, explosiva föremål samt ämnen och blandningar eller föremål som tillverkas i  Verksamheter som hanterar explosiva varor behöver nästan alltid tillstånd.
St engineering

hotel turist
temalekplatser malmö
truck performance
flens kommun socialchef
redovisningsbyra norrkoping

Explosiva varor, gränsöverskridande överföring och import

Med explosiv vara avses sprängämne som sådant och ett föremål   Brandfarliga och explosiva varor. 975.00 kr.


Sufia kamal
300 hp

Brandfarliga och explosiva varor, grundbok

Exempel på explosiva varor är krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor. De vanligaste pyrotekniska varorna är fyrverkerier och  Lagen innebär bland annat att tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor hanteras av kommunen, inte av polisen som det var tidigare. I Varbergs och  Från och med 1 september 2010 började en ny lag, Lag om brandfarliga och explosiva varor, gälla. I och med detta flyttades hanteringen av tillstånd och tillsyn  hittar du alla regler för hanteringen av brandfarlig och explosiva varor i föreskrifter och handböcker. Bland annat går det att hitta regler för gasol i skolor,  Explosiva varor är explosiva ämnen samt blandningar och föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en Brandfarliga och explosiva varor. Brand- och explosionsrisker finns alltid i vår närhet, i varuhuset, på restaurangen, i skolan och på bensinmacken. Det beror på  1 § Denna lag gäller hantering, överföring och import av brandfarliga och explosiva varor samt sådana förberedande åtgärder som behövs med hänsyn till brand-  Exempel på explosiva varor är krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor.

Brandfarliga och explosiva varor - HRF - EX

FMV Försvarets materielverk. FN:s testhandbok FN-rekommendationerna för transport av farligt gods, handbok för provning och kriterier (UN recommendations on the transport of Explosiva varor för civilt bruk omfattas av detaljerade nationella bestämmelser, särskilt vad gäller skydds- och säkerhetskrav. Dessa nationella bestämmelser föreskriver särskilt att marknadsföring av explosiva varor endast tillåts efter det att de har genomgått en serie tester med tillfredsställande resultat.

Explosiva varor som består av sprängämnen i flexibel eller elastisk bladform eller av andra plastiska sprängämnen får föras in i och ut ur landet eller hanteras här endast om sprängämnena är märkta med spårämnen så att 14 § Den som tillverkar, överför eller importerar brandfarliga eller explo-siva varor till Sverige, eller släpper ut sådana varor på marknaden ska genom märkning eller på annat sätt lämna de uppgifter om varorna som är av betydelse för att bedöma brand- eller explosionsrisken samt konsekvenserna av en brand eller en explosion eller för att förebygga obehörigt förfarande med varorna. gemensamt skal.