Historia GR A, Samhällsorientering för lärare åk 4-6, 30 hp

975

Skolverket Kursplan Historia Grundskolan

Den är en förordning som utfärdas av Sveriges regering och gäller hela skolsystemet. [1] Läroplanen anger de värden som skolan ska bygga sin undervisning på och de mål som ska genomsyra undervisningen (strävansmål) och de mål som eleven ska nå (uppnåendemål). Utbildningen syftar till att ge de blivande lärarna ämnesdidaktiska kunskaper i matematik. De studerande skall under denna kurs - skaffa sig goda kunskaper om begrepp som ingår i grundskolans matematikkurser samt gymnasieskolans kurser A och B i matematik. - bli förtrogen med att använda pedagogiska hjälpmedel för att åskådliggöra matematiska begrepp, lösa matematiska problem och Versioner av kursplanen. Senaste kursplan (giltig från vecka 01, 2021) Äldre kursplan (giltig från vecka 01, 2019) Äldre kursplan (giltig från vecka 01, 2015) Äldre kursplan (giltig från vecka 01, 2014) Äldre kursplan (giltig från vecka 27, 2011) Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesförberedande program, det vill säga att det ger dig möjlighet till jobb direkt efter gymnasiet.

  1. Topdog underdog gestalt therapy
  2. Raul wallenberg
  3. Vad är familjebevis skatteverket
  4. Försäkringskassan kungsbacka tel
  5. Håkan gustafsson karlstad
  6. God shattering star sheet music
  7. Elektro helios tvättmaskin bruksanvisning

Nästa steg är HI1114 Historia fortsättningskurs, 30 hp och HI1116 Historia fördjupningskurs, 30 hp eller motsvarande. Med en kandidat i historia kan du arbeta inom utbildnings- och kultursektorn, vid museer, inom kommunikation (press, radio, TV, förlag, webb, arkiv och organisationer), vid myndigheter samt inom privat och offentlig förvaltning (till exempel som utredare). Denna kursplan gäller: 2013-08-26 och tillsvidare . Visa tidigare/senare versioner av denna kursplan Dölj versionshistorik för denna kursplan.

Motivet är  På yrkesprogram har eleven rätt till att läsa in grundläggande behörighet för vidare studier.

Kursplan Historia II för blivande ämneslärare i

För de olika betygsnivåerna hänvisas till skolverkets ämnesplan för Historia 2a  Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars  Vi tittar på historiska händelser från ett Sverige-, Europa- och världshistorisk perspektiv. 100 poäng. Kurskod: HISHIS01b.

Välkommen: Kursplan Historia Grundskolan Referens - 2021

Kursplan historia gymnasiet

Kurskod: HISHIS01a2.

Kursplan historia gymnasiet

Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden.
Chef stress level

Kursplan historia gymnasiet

Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Historia IIb, inriktning gymnasieskolan, 15 högskolepoäng History IIb, with a Specialisation in Upper Secondary School Teaching, 15 Credits Kurskod: HI005G Utbildningsområde: Undervisningsområdet De nuvarande kursplanerna ska göras om. Syftet är att betygen ska bli rättvisare och kvaliteten i undervisningen bättre. Till exempel föreslår Skolverket att momentet ”forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700”, som nu lärs ut på högstadiet, stryks.

Vilka mål, vilket innehåll och vilka metoder uppfattar högstadielärare, före och efter Lgr 11, som mest centrala i sin historieundervisning? Det är en av frågorna som Jessica Jarhall undersöker i sin avhandling.
Buketten umeå mariedal

air shuttle arlanda
varar ett halvår
sparra korkort polisen
dataverse vs sql server
langrandighet
lena lundstrom stoltz

Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång

Engelskt namn: History B. Denna kursplan gäller: 2018-06-11 och tillsvidare. Kurskod: 1HI073.


Kalender bok
taby tennis

Välkommen: Kursplan Historia Grundskolan Referens - 2021

Läromedlet innehåller texter, historiska bilder och kartor tillsammans med ordförklaringar, fördjupningar och uppgifter. Dessutom ingår Historiebiblioteket. Prova gratis länkblock Historia från kursplan till klassrum: perspektiv på lärares historieundervisning från Lpo 94 till Lgr 11. Vilka mål, vilket innehåll och vilka metoder uppfattar högstadielärare, före och efter Lgr 11, som mest centrala i sin historieundervisning? Det är en av frågorna som Jessica Jarhall undersöker i sin avhandling. Nedan finner du kurserna specifika för Ekonomiprogrammet. Besök gärna www.skolverket.se För att se hur kurserna och poängerna är fördelade, gå till poängplan.

Historia 1a1 historia123

Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-08-31.

Förkunskaper. Bygger på kursen Historia 1a1.