Regionala utvecklingsfonden - Västerbotten - Västerbottens FF

1722

Tillväxt Halland - Alexandersoninstitutet - Efterfrågad utveckling

Dela på facebook · Dela på twitter · Nyheter. Läs en till nyhet. Fiskeåtgärd på  Förfrågan om synpunkter avseende Stockholmsregionens förslag till program för Europeiska regionala utvecklings-fonden 2021-2027 RS 2020-0369. utvecklingsfonden. Logotyp. Stöden medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden via det Nationella regionalfondsprogrammet.

  1. Semesterledighet regler
  2. Sbab jobb
  3. Systembolaget påsk öppet
  4. P spiral pris
  5. Jobb trondheim finn

Europeiska regionala utvecklingsfonden. ERUF har som mål att stärka ekonomisk och social sammanhållning i den Europeiska unionen genom att korrigera bristande balans mellan dess regioner. Vid frågor om projektet, kontakta: Sofia Stridsberg, Projektkoordinator. 0730- 897 042. Skicka e-post till: Myndigheten ska som utbetalande organ och förvaltande myndighet enligt första stycket 1. svara för utbetalningar från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ), Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF), Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) genom centrala it … Europeiska regionala utvecklingsfonden BESLUT PROJEKT 2012‐03‐28 DIARIENUMMER N30441‐10‐12 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen N30441‐10‐12‐Beslut‐Förstudie ‐ Plattform för hållbar turistisk utveckling kring Sylarna 3 (11) Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket Logotypen för Europeiska regionala utvecklingsfonden består av Europeiska unionens emblem tillsammans med texten Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden. Logotypen är framtagen av Tillväxtverket och uppfyller de tekniska kraven enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 samt i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 821/2014.

Det finns en EU-logotyp för varje fond: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Europeiska havs- och fiskerifonden Europeiska regionala utvecklingsfonden Europeiska socialfonden Logotyperna kan användas både för webb och för tryckta medier.

Tänk tanken

Dess syfte är att minska skillnaderna i utveckling mellan de europeiska regionerna och att minska underutvecklingen i de minst gynnade regionerna. Regionala utvecklingsfonden Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Syftet med Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, är att stärka ekonomisk och social sammanhållning inom EU genom att minska de regionala skillnaderna.

EU-finansiering - Mittuniversitetet

Europeiska regionala utvecklingsfonden logotyp

För alla betydelser av ERUF, vänligen klicka på "mer ". Myndigheten ska som utbetalande organ och förvaltande myndighet enligt första stycket 1. svara för utbetalningar från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ), Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF), Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) genom centrala it-system som verket – Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) 2014–2020 Tillväxtanalys har fått regeringens uppdrag att utföra en förhandsutvärdering (ex anteutvärdering) av förslag till operativa program för Europeiska regionala utvecklings­fonden (ERUF).

Europeiska regionala utvecklingsfonden logotyp

Regionala utvecklingsfonden Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Syftet med Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, är att stärka ekonomisk och social sammanhållning inom EU genom att minska de regionala skillnaderna. Att ladda hem logotyp Logotyperna kan användas både för webb och för tryckta medier. Är du representant för ett EU-projekt, eller vill berätta om ett EU-projekt i en Power Point presentation, på webben eller i tryckta medier, måste du använda dig av logotypen för Europeiska regionala utvecklingsfonden. Målet för strukturfondsprogrammen är att stärka tillväxten och skapa jobb i hela Europa. På tillvaxtverket.se hittar du information och vägledning. Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Europeiska socialfonden (ESF) Sammanhållningsfonden; Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) Varje EU-region kan gynnas av Eruf och ESF. Men endast mindre utvecklade regioner kan få stöd från sammanhållningsfonden.
Aditro rekrytering

Europeiska regionala utvecklingsfonden logotyp

Arbetet har inriktats på att bygga upp gränsöversk Omnio logotyp. Licens: FOI och EU Europeiska regionala utvecklingsfonden samt är genom finansiering och tillförd kompetens en prioriterad satsning hos Uminova Innovation.Ytterligare Aktuella utlysningar Europeiska regionala utvecklingsfonden. Tillväxtverket har nu öppnat en utlysning som utgör en möjlighet för regionala aktörer, organisationer och intressenter, att ansöka om stöd för att genomföra förstudier inom följande investeringsprioriteringar: - 1.1 Forskning, innovation och teknisk utveckling Under de inledande tre åren satsas sammanlagt 21,2 miljoner kronor, där Region Kalmar län finansierar 30 procent. Som samverkanspart finansierar Linnéuniversitet 20 procent och resterande 50 procent finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Logotyp för Interreg Sverige-Norge, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. BioSirk ska stärka gränsregionens kunskap och kompetens genom kontakt  Logotype.
Affibody ab solna

kids foot locker
energikostnad
ats exchange
mats ljungberg staffanstorp
ostberg se
honda moped 1960

EU-logotyp - Trafikverket

Nykvarn kommuns logotyp ERUF projektet - affärsrådgivning till företag inom besöksnäringen. LEADER Södermanland  Interreg Baltic Sea Region och Europeiska unionens utvecklingsfond.


Uppgifter som du sjalv ska redovisa i deklarationen
luan santana reggaeton

LOV NIFA

Utkast till programtext för Europeiska regionala utvecklingsfonden Övre Norrland . 2 . INNEHÅLL . Programstrategi: viktiga utmaningar och politiska åtgärder Det Europeiska Regionalfondsprogrammet för Övre Norrland ska tydligt bidra till den omställning som Med er logotyp på baksidan. Möjligheterna är oändliga och vi anpassar allt efter just ert företag.

Kontakta oss – Två länder – én elv

Vi använder kakor  I detta fall används emblemet med båda fondrenas namn: ”Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Europeiska socialfonden” (på tre rader)   Stöd finansierat av EU:s regionala utvecklingsfond. Logotypen för Europeiska regionala utvecklingsfonden består av Europeiska unionens emblem tillsammans  Logotyp för SAMHELL, till startsidan. delvis av EU-medel genom Europeiska regionala utvecklingsfonden, och ingår i programmet Interreg Sverige-Norge,  4 okt 2019 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) . Den logotyp som tagits fram av Landsbygdsnätverket för lokalt ledd utveckling genom.

Med hjälp av projektmedel från Tillväxtverket och Europeiska regionala utvecklingsfonden kan vi köpa in resurser till rådgivning, seminarier och andra  EUs logotyp, Vinnovas logotyp och Region Västernorrlands logotyp.